fbpx

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Andmete vastutustundliku töötlemise eest vastutab Nestin Rent OÜ, registrikood 14625933, aadress Mehaanika tn 21 Tallinn Harjumaa 10616. Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust kirjutades aadressile info@nestin.ee.

Meie eesmärgiks on pakkuda teile kvaliteetset majutusteenust ja lihtsustamaks traditsioonilist broneerimisprotsessi oleme loonud veebipõhise broneerimissüsteemi, läbi mille sobiva stuudio broneerimine käib vaid minutitega. Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel tagame, et teie privaatsus on kaitstud.

Kirjutasime selle privaatsustingimuste dokumendi selgitamaks, millist informatsiooni me Kasutajate kohta kogume ning mis eesmärgil seda rakendame. Anname endast parima, et meie seisukohad oleksid kergesti mõistetavad ja üheti arusaadavad. Teie isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline.

Informatsiooni kogumiseks kasutame järgnevaid viise:

Kui sa oma informatsiooni meiega jagad või annad meile õiguse seda koguda nestin.ee kodulehte kasutades, küsitakse teilt Kasutajana luba rakendada teie kohta käivat informatsiooni. Teie kohta kogutava informatsiooni hulka kuulub:

 • Teie nimi, isikukood ja dokumendi number
 • Teie ettevõtte nimi ja ettevõtte registrikood;
 • Kontakttelefoni number, e-maili aadress ja füüsiline aadress;
 • Sellise informatsiooni hulka kuulub ka informatsioon toodete ning teenuste kohta, mida Kasutajad on endale soetanud.
 • Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil ka tehnilist informatsiooni.

Küpsised

Koostame ning salvestame Kasutaja küpsiseid eesmärgiga muuta veebilehe ja -poe kasutamine mugavamaks. Küpsis on pisike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on varasemalt veebilehte külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame

Google Analüütika (Google Analytics) – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika lubab meil omada ülevaadet Kasutajate käitumisharjumuste kohta veebilehel, tuues välja veebilehe puudujääke ning muuta veebipood pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning kasutajamugavamaks.

Mida kogutud informatsiooniga teeme

Kogutud informatsiooni kasutame teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt ei kogu me Kasutajate kohta andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav:

 • Kasutajale
 • Nestin Rent OÜ ja Scandium Kinnisvara OÜ töötajatele ja omanikele
 • Raamatupidajale
 • Veebilehte administreerivale organile
 • Maksekeskus AS-ile, kui toimub tasumine

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Meie kasutame kliendi andmeid majutusteenuse pakkumisel edasistes etappides info vahendamise, arvete väljastamise ning raamatupidamislikul eesmärgil. Ilma võtmeandmete kogumiseta on teenuse osutamine võimatu.

Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi kasutusmugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutajate käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning millistes kohtades satuvad Kasutajad puudujääkide juurde.

Otseturundusteated

Vastava huvi korral edastame Kasutajale uudiskirju meie ettevõtte teenuste ning tingimuste osas. Uudiskirjade saamiseks peab Kasutaja andma vastava nõusoleku kontaktivormis andmeid esitades. Kui Kasutaja ei soovi enam otseturundusteateid saada, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või edastada peatamise päring aadressile info@nestin.ee.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Kasutajal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge aadressil info@nestin.ee

Kuidas ja millal andmeid jagame

Kasutajaga seotud informatsioon on erandlikult kättesaadav ainult Kasutajale, Scandium Kinnisvara OÜ ja Nestin Rent OÜ töötajatele ja omanikele ning veebilehte administreerivale organile.

Nestin Rent OÜ jagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame

Andmeid kasutatakse aktiivselt Kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile info@nestin.ee. Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, kaasaarvatud meie ning partnerite varunduskoopiad.

Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil info@nestin.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras on Sul õigus nõuda teenust ostutavalt ettevõtetelt Nestin Rent OÜ ja Scandium Kinnisvara OÜ oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja Nestin Rent OÜ poole aadressil info@nestin.ee või võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

Kuidas meiega ühendust võtta

Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma:

 • info@nestin.ee
 • +372 54 110 117